Velkommen til tidebønnkurs i Nes kyrkje høsten 2023!

Vi møtes :

14. september

5. oktober

9. november og

7. desember.

Programmet blir slik:

Kl. 19:00: Oppvarming, øvelse/kurs.

Kl. 20:40: Pause med kaffe/te/frukt

Kl. 21:00: Åpen kveldsbønn

Kl. 21:30: Kaffe/te i våpenhuset. Kurs slutt.

Det trengs ingen forkunnskaper. Kurset inneholder innføring i tidebønner og tidebønnsang, og i middelalderens musikknotasjon (kvadratnotasjon).  

For nye kursdeltakere som ikke er bosatt i Midt-Telemark kommune koster kurset 250 kr. pr. kurskveld. For deltakere bosatt i Midt-Telemark eller som tidligere har vært med på tidebønnkurs, er kurset gratis.

Kursleder er Henrik Ødegaard. Han var kantor i Sauherad og Nes 1981-2006, og arbeider nå som komponist, med presteutdanning  på Universitetet i Oslo og med kurs/opplæring innen gregoriansk sang.

Påmelding til Henrik på e-post (heoedeg@online.no) eller telefon/sms 905 77 950.

 
Tilbake