Kurs for tekstlesere i Sauherad kirke 7. og 21. november

KIRKUS arrangerer kurs for deg som er tekstleser i kirken. Den såkalte medliturgen fikk flere oppgaver i forbindelse med den siste liturgirevisjonen, der mange innebærer framføring av tekst. Det kan være bibeltekster eller andre liturgiske ledd: Forbønn, syndsbekjennelse osv. Tekstene skal leses tydelig og naturlig, og innholdet tolkes på en måte og i en grad som den liturgiske sjangeren krever. Forskjellige kirkerom krever ulike typer lesning, og vi har valgt en halv-stor kirke til dette kurset, med overføringsverdi både til større og mindre rom.  

Astrid Holtskog har flere tiårs erfaring som tekstleser i Sauherad og Nes menigheter i Midt-Telemark kommune. Hun er lærer, men også utdannet som forteller, og har hatt turnéer for Den kulturelle skolesekken i Telemark, Buskerud og Hordaland. Hun har også flere ganger samarbeidet med musikere om prosjekter med fortelling, dikt og musikk.

Astrid kommer til å ta utgangspunkt i høymessens leseoppgaver, og veilede kursdeltakerne på det nivået der de er. Mellom de to kurskveldene får deltakerne oppgaver der forbereder lesninger til kurskveld nummer to, med ny respons og tilbakemelding.  

Tidsrom: Kl. 19:00-21:00

Kursavgift: 800 kr. (Husk å søke menighetsrådet om støtte!)

Påmelding til heoedeg@online.no innen 15. oktober.

Tilbake